Oferta kancelarii Adwokackiej

Zdjęcie kalkulatora i dokumentów. Kancelaria Adwokacka w Płocku

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza Kancelaria zajmuje się m.in. następującymi sprawami:

  • roszczenia pracownika lub pracodawcy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę bądź jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • wypadki przy pracy;
  • choroby zawodowe;
  • mobbing, dyskryminacja;
  • ustalenie prawa do emerytury/renty;
  • odszkodowania;
  • zasiłki chorobowe;
  • sporządzanie odwołań od decyzji;
  • opracowywanie umów.