Oferta kancelarii Adwokackiej

Zdjęcie człowieka w kajdankach, który złamał prawo. Kancelaria Adwokacka w Płocku

Prawo karne – pomoc i porady

W zakresie prawa karnego świadczymy usługi w naszej Kancelarii Adwokackiej w Płocku jak i On-line:

  • obroną na etapie postępowanie przygotowawczego i sądowego;
  • reprezentowaniem pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego we wszystkich instancjach postępowania;
  • sporządzaniem prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • wnioskami o dobrowolne poddanie się karze, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego czy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.