Oferta kancelarii w Płocku

Zdjęcie człowieka w kajdankach, który złamał prawo

Prawo karne Płock

W zakresie prawa karnego zajmujemy się:

  • obroną na etapie postępowanie przygotowawczego i sądowego;
  • reprezentowaniem pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego we wszystkich instancjach postępowania;
  • sporządzaniem prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • wnioskami o dobrowolne poddanie się karze, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego czy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.