Oferta kancelarii Adwokackiej

Zdjęcie przedstawia osobę podpisującą dokument. Kancelaria Adwokacka w Płocku

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi szeroką gałąź prawa. W jej ramach zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

 • o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie;
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;
 • zniesienie współwłasności;
 • zasiedzenie;
 • ustanowienie służebności, zniesienie służebności;
 • ochrona prawa własności;
 • umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka;
 • najem, eksmisja;
 • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, kary umowne, odsetki;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • sporządzanie umów.