Oferta kancelarii Adwokackiej

Zdjęcie kodeksu. Kancelaria Adwokacka w Płocku

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami:

  • o zapłatę;
  • opracowywaniem umów, statutów, regulaminów, uchwał, porozumień;
  • sporządzaniem opinii prawnych;
  • stałą i doraźną obsługą prawną podmiotów gospodarczych;
  • postępowaniem upadłościowym i naprawczym, w tym składaniem wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • bierzemy udział w negocjacjach z kontrahentami, reprezentujemy Klientów przed sądami oraz organami administracji.