Oferta kancelarii Adwokackiej

Zdjęcie przedstawiające podpisywanie umowy. Kancelaria Adwokacka w Płocku

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego zajmujemy się:

  • sporządzaniem odwołań od decyzji i skarg administracyjnych;
  • reprezentacją przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;
  • sprawami związanymi z uzyskaniem pozwoleń, zezwoleń i koncesji.